Ngoài CPU và GPU thì mainboard chính là linh kiện quan trọng hàng đầu khi người dùng muốn build cho mình một chiếc PC để...