Windows.old, một trong những thư mục ít người biết đến trên hệ điều hành Windows nhưng lại chiếm rất nhiều dung lượng ổ cứng bên...